Milieuhandleiding en -beleid

Duurzame ontwikkeling is een dynamisch proces dat altijd aan verandering onderhevig is. Multipanel UK maakt gebruik van het potentieel van nieuwe beginselen voor technologie en ontwerp, terwijl het tegelijk de natuurlijke bronnen van onze planeet wil beschermen en bevorderen.

Multipanel UK streeft er bij elk product dat we ontwerpen en produceren naar een voorloper te zijn bij nieuwe productietechnologie, de ontwikkeling van materialen en de recyclingmogelijkheden. Onze klanten werken overal ter wereld aan het bereiken van hetzelfde doel: het bouwen van tijdloze, prachtige projecten zonder ons milieu en de duurzaamheid van onze ecosystemen schade te berokkenen.

In de afgelopen paar jaar hebben de bouw- en creatieve industrieën een aanzienlijk groei doorgemaakt bij het gebruiken van borden en gevels die voldoen aan lokale en internationale milieuwetten, of deze zelfs overtreffen.

Dankzij methoden met duurzame productieprocessen en -materialen kunnen we samen de negatieve impact op ons milieu dramatisch terugdringen.


Milieubeleid

Multipanel UK produceert en levert aluminiumcomposiet panelen van Alupanel®, die overal ter wereld worden gebruikt voor borden, displays en in bouwprojecten. We leven alle milieuwetgeving na en zijn in het bezit van alle relevante certificaten voor onze producten. We streven er bij alles wat we doen naar om de beste milieupraktijken te hanteren, we zetten ons in om toxische uitstoot te terug te dringen en om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken door methoden te gebruiken met duurzame materialen en door afvalreductie op te nemen in het ontwerp.

Doelen van dit beleid:

Alle relevante regelgevende richtlijnen en milieuwetten naleven

 • Potentiële gevolgen voor het milieu opnemen in de doelstellingen van ons bedrijf en ons besluitvormingsproces
 • De impact op het milieu opnemen in ons programma voor productontwikkeling
 • Een cultuur aanmoedigen waarin natuurlijke hulpbronnen op prijs worden gesteld
 • Het bewustzijn van personeelsleden vergroten op het gebied van milieuwetgeving en best practices
 • Personeelsleden en belanghebbenden/klanten onbelemmerd toegang geven tot ons beleid en onze doelstellingen op milieugebied

Doelstellingen van dit beleid:

 • We willen energie en andere natuurlijke hulpbronnen besparen bij het produceren en vervoeren van onze goederen.
 • We willen de toxische uitstoot tijdens productie en vervoer van onze goederen terugdringen via economisch transport, efficiënte verpakkingen en vindingrijke levering.
 • We willen methoden implementeren en optimale technieken inzetten om uitstoot en afval te meten en onder controle te houden.
 • We willen de hoeveelheid afval beperken door al onze klanten een recyclingprogramma aan te bieden en door 2 meter brede panelen te implementeren, zodat eindgebruikers zo min mogelijk materiaal verspillen.
 • We willen duurzaam ontwerpen door gerecyclede/recyclebare materialen te gebruiken.
 • We willen onze medewerkers trainen, instrueren en informeren over milieukwesties die relevant kunnen zijn voor hun werk.
 • We willen samen met onze leveranciers, aannemers en distributeurs onze prestaties op milieugebied verbeteren.

Recyclingbeleid

Aluminium kan onbeperkt worden gerecycled. Dit betekent dat dit materiaal bij uitstek geschikt is voor het afstemmen van de vraag van een groeiende economie op de behoefte aan het behoud van het milieu. Voor het recyclen van aluminium is 95% minder energie vereist. Ook leidt het tot 95% minder uitstoot en loopt de watervervuiling met 97% terug in vergelijking tot de productie van nieuw aluminium.

De keuzes die we vandaag maken, hebben grootschalige gevolgen voor de wereld om ons heen. Wij van Multipanel UK herkennen onze verantwoordelijkheid als internationale producent en leverancier van verschillende PVC- en aluminiumcomposiet materialen. We zetten ons in om onze impact op het milieu te verkleinen en we zorgen ervoor dat al onze personeelsleden en belanghebbenden deze doelstellingen met ons delen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Overheid

We werken nauw samen met plaatselijke overheden om bij al onze activiteiten milieuwetgeving na te leven in elke geografische regio waar we actief zijn. We volgen bovendien internationale wetgeving en ISO14001 na.

Werknemers

We zorgen ervoor dat medewerkers die door Multipanel in dienst worden genomen, onze overtuigingen op milieugebied met ons delen, van kwesties die samenhangen met grootschalige, internationale productie tot het terugdringen van onze CO2-voetafdruk door reizende personeelsleden.

Gemeenschappen

We werken samen met lokale gemeenschappen door evenementen en organisaties te ondersteunen. We moedigen bovendien deelname door personeelsleden aan activiteiten aan en proberen tijd te besteden aan het verbeteren en ontwikkelen van onze buurten.

Consumenten

We streven ernaar dat alle producten die we produceren een voordeel bewerkstelligen voor onze klanten, niet alleen door de buitengewoon concurrerende prijzen, maar ook door producten aan te bieden die toegevoegde waarde realiseren.

Grid
Zoeken×