Milieubeleid

Multipanel UK produceert en levert aluminiumcomposiet panelen van Alupanel®, die overal ter wereld worden gebruikt voor borden, displays en in bouwprojecten. We leven alle milieuwetgeving na en zijn in het bezit van alle relevante certificaten voor onze producten. We streven er bij alles wat we doen naar om de beste milieupraktijken te hanteren, we zetten ons in om toxische uitstoot te terug te dringen en om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken door methoden te gebruiken met duurzame materialen en door afvalreductie op te nemen in het ontwerp.

Doelen van dit beleid:

Alle relevante regelgevende richtlijnen en milieuwetten naleven

 • Potentiële gevolgen voor het milieu opnemen in de doelstellingen van ons bedrijf en ons besluitvormingsproces
 • De impact op het milieu opnemen in ons programma voor productontwikkeling
 • Een cultuur aanmoedigen waarin natuurlijke hulpbronnen op prijs worden gesteld
 • Het bewustzijn van personeelsleden vergroten op het gebied van milieuwetgeving en best practices
 • Personeelsleden en belanghebbenden/klanten onbelemmerd toegang geven tot ons beleid en onze doelstellingen op milieugebied

Doelstellingen van dit beleid:

 • We willen energie en andere natuurlijke hulpbronnen besparen bij het produceren en vervoeren van onze goederen.
 • We willen de toxische uitstoot tijdens productie en vervoer van onze goederen terugdringen via economisch transport, efficiënte verpakkingen en vindingrijke levering.
 • We willen methoden implementeren en optimale technieken inzetten om uitstoot en afval te meten en onder controle te houden.
 • We willen de hoeveelheid afval beperken door al onze klanten een recyclingprogramma aan te bieden en door 2 meter brede panelen te implementeren, zodat eindgebruikers zo min mogelijk materiaal verspillen.
 • We willen duurzaam ontwerpen door gerecyclede/recyclebare materialen te gebruiken.
 • We willen onze medewerkers trainen, instrueren en informeren over milieukwesties die relevant kunnen zijn voor hun werk.
 • We willen samen met onze leveranciers, aannemers en distributeurs onze prestaties op milieugebied verbeteren.
Grid
Zoeken×